Dokumenty szkoły

Dokumenty szkoły
 1. Statut Szkoły Podstawowej nr 3 w Luboniu

   

  Statut SP3

 2. Koncepcja pracy szkoły

 3. Program wychowawczy

 4. Przedmiotowe Systemy Oceniania

  Regulamin oceniania zachowania w Szkole Podstawowej nr 3 w Luboniu

  Kryteria-oceniania-SP3

  Regulamin punktowego systemu oceniania zachowania klas I-III

  KRYTERIA OCENIANIA KLASY I-III

 5. Uchwały i zarządzenia

 6. Raport z ewaluacji

 7. Kalendarz pracy szkoły 2017/2018

 8. Punktowy system oceniania obowiązujący w roku szkolnym 2017/2018

 9. Regulamin projektu gimnazjalnego na rok szkolny 2017/2018