Dokumenty szkoły

Dokumenty szkoły
 1. Statut Szkoły Podstawowej nr 3 w Luboniu

   

  Statut SP3 10.10.2017

 2. Koncepcja pracy szkoły

 3. Program wychowawczy

  PROGRAM WYCHOWAWCZOprofilaktyczny

 4. Przedmiotowe Systemy Oceniania

  Regulamin oceniania zachowania w Szkole Podstawowej nr 3 w Luboniu

  Kryteria-oceniania-SP3

  Regulamin punktowego systemu oceniania zachowania klas I-III

  KRYTERIA OCENIANIA KLASY I-III

 5. Uchwały, zarządzenia i regulaminy
  Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce
  REGULAMIN STROJU UCZNIOWSKIEGO II Semestr 201718

 6. RODO

RODO

 1. Raport z ewaluacji

 2. Kalendarz pracy szkoły 2017/2018

  • Zimowa przerwa świąteczna – 23-31.12.2017
  • Ferie zimowe – 12-25.02.2017
  • Wiosenna przerwa świąteczna –29 marca – 3 kwietnia 2018 r
  • Egzaminy gimnazjalne – 18-20.04.2018

   

  rekolekcje szkolne – 11-13.XII.2017 ( kl.7 i gimnazjum), 19-21.III.2018 ( SP)

  Dzień zakończenia roku szkolnego – 22.06.2018

  Wystawianie ocen:

  oceny proponowane do 12.12.2017, za I okres do 12.01.2018

  oceny proponowane do 15.05.2018, II okres do 13.06.2018,

  ostatni sprawdzian/kartkówka odbywa się  do 8.01 i 5.06.2018 r. po tym terminie uczniowie mogą poprawiać oceny, nauczyciele odpytywać, zadawać zadania wagi 6, zadania domowe itd.

  Dni wolne po odpracowaniu:

  04.05.2018 r, 1.06.2018

  Dni wolne dla uczniów z puli  dyrektorskich:

  – egzaminy gimnazjalne, 2.05.2018

  – Tydzień wycieczek: 21-25.05.2018

  – Bal gimnazjalny: 14.06.2018 r

 3. Punktowy system oceniania obowiązujący w roku szkolnym 2017/2018

 4. Regulamin projektu gimnazjalnego na rok szkolny 2017/2018