Rada Rodziców

Rada Rodziców

W skład Rady Rodziców wchodzą:

Przewodnicząca: Izabella Chodorowska

tel.  501 295 785

Z-ca przewodniczącej: Tomasz Zając

tel.697 695 442

Skarbnik: Alina Reformat

 Sekretarz RR:Anna Wieloch

Składki na Radę Rodziców prosimy wpłacać na konto bankowe lub wpłacać u skarbników klasowych. Składka na 1 dziecko 50 zł, przy 2 dzieci po 25 zł za każde.

Tytułem: Składka na Radę Rodziców (imię i nazwisko ucznia, klasa)

Konto bankowe Rady Rodziców: 84 1090 2590 0000 0001 2966 9540