Klasy I SP

INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020

W roku szkolnym  2019/20  zapraszamy uczniów do klas I z rozszerzonym językiem angielskim w ramach innowacji pedagogicznej. Klasy I będą miały 4 godziny zajęć w języku angielskim.

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do
Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych
 5 marca 2019   

Godz.17.30

 

 DRZWI OTWARTE

 

 

 

 11 marca 2019 r.

(od godz. 800)

21 marca 2019 r.(do godz. 1530)  Rejestracja w systemie rekrutacji wniosków/zgłoszeń o przyjęcie i złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia oraz dokumentów.
1 kwietnia 2019 r. (godz. 1300) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
1 kwietnia 2019 r.(od godz. 1300) 5 kwietnia 2019 r.  (do godz. 1530) Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane
8 kwietnia 2019 r. (godz. 1300) Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Procedura odwoławcza
od 8 kwietnia 2019 r. W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do klas Iw szkołach podstawowych
24 kwietnia 2019 r. (godz. 800) 6 maja 2019 r. (godz. 1530) Rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie na wolne miejsca i złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.
10 maja 2019 r. (godz. 1300) Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
10 maja 2019 r.(od godz. 1300) 14 maja 2019 r.(do godz. 1530) Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.
17 maja 2019 r. (godz. 1300) Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
od 20 maja 2019 r.

12.06.2019 godz.17.30

Procedura odwoławcza.

Dzień Adaptacji dla rodziców i dzieci. Poznanie list klas, wychowawców, zajęcia integracyjne

21 sierpnia 2019 r. Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Informator dla rodziców Nabór do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Luboń

OŚWIADCZENIE Nr 1 o zamieszkaniu i podatku

OŚWIADCZENIE Nr 2 rodzeństwo kandydata jest uczniem wybranej szkoły

Uwaga! Przy składaniu wydruku wniosku można podać prośbę o przydzielenie do klasy z kolegą.

PROŚBA O PRZYDZIAŁ DO KLASY Z KOLEGĄ

Rodzic w ciągu trzech dni od przydzielenia ucznia do klasy może napisać umotywowaną prośbę do dyrektora szkoły o zmianę klasy. Później zmiany uczniów w danej klasie nie będą już możliwe.

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ DLA KANDYDATÓW DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I KANDYDATÓW DO KLAS I