Oddział przedszkolny (zerówka)

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO (ZERÓWKI)

Nabór do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Lubonia

1.oświadczenie o zamieszkaniu

2.oświadczenie o wielodzietności

3.oświadczenie o samotnym wychowywaniu

4.oświadczenie o byciu absolwentem (rodzeństwo)

5.oświadczenie o minionej rekrutacji bez rezultatu

6.oświadczenie o zatrudnieniu jednego rodzica

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ DLA KANDYDATÓW DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I KANDYDATÓW DO KLAS I