Wydarzenia

Rekolekcje szkolne

Początek wydarzenia: 25 marca 2019

Koniec wydarzenia: 27 marca 2019

Rada pedagogiczna

Data: 9 kwietnia 2019

Zebrania z rodzicami

Data: 9 kwietnia 2019

Godz.: 18.00 i 19.00

Egzamin gimnazjalny

Początek wydarzenia: 10 kwietnia 2019

Koniec wydarzenia: 12 kwietnia 2019

  • część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
  • część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 z zakresu matematyki – godz. 11:00
  • język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek) na poziomie podstawowym – godz. 9:00 na poziomie rozszerzonym