ZAPYTANIE OFERTOWE 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Luboniu zwraca  się  z  zapytaniem  ofertowym  o  przedstawienie  ceny  na    renowację podłogi w sali gimnastycznej

 

  1. Zamawiający:

Urząd Miasta Luboń

62-030 Luboń pl. Bojanowskiego 1

Odbiorca:

Zespół Szkół w Luboniu

62-030 Luboń ul. Armii Poznań 27

 

 

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedstawienie  ceny  na renowację ( cyklinowanie i malowanie) podłogi w sali gimnastycznej o powierzchni 395 m2, listwy brzegowe – 110 m, lakierowanie trzykrotne lakierem z atestami na salę sportową.

 

Wycena prac powinna  być skalkulowana  zgodnie z  załączonym  przedmiarem, uwzględniając  poniższe  wytyczne:

  • Transport materiałów do siedziby zamawiającego, wywóz i odpadów
  • Uprzątnięcie odpadów
  • Demontaż i montaż powtórny drabinek

 

  1. Termin realizacji: 20.11-20.12.2019
  2. Sposób przygotowania oferty: maszynopis
  • Kryterium wyboru oferty: cena
  1. Miejsce i termin złożenia oferty: sekretariat Zespołu Szkół do dnia 14.11.2019 do godziny 10.00

 

 

  1. Informacje:

 

Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela dyrektor szkoły