Зустріч для дітей та батьків з України/Spotkanie dla dzieci i rodziców z Ukrainy

Запрошуємо учнів та батьків з України на зустріч до школи 17.03.2022 о 19.00

Zapraszamy uczniów i rodziców z Ukrainy na spotkanie w szkole w dniu 17.03.2022 o godzinie 19.00