Debata oksfordzka w ramach projektu CEO Trudny Temat.

W naszej szkole  odbyła się debata oksfordzka w ramach projektu CEO Trudny Temat. Zagadnienie poddane analizie dotyczyło zasadności usunięcia płotu oddzielającego dawne gimnazjum od szkoły podstawowej do której zostało ono włączone. W zbieranie argumentów dla obu stron mocno zaangażowali się uczniowie uczęszczający na zajęcia etyki oraz absolwenci Wielkopolskiej Szkoły Roku 2016, którą było nasze gimnazjum. Konkluzja zaskoczyła uczestników dywagacji, ponieważ pragnąc powrotu płotu zapomnieli o jego metaforycznym wydźwięku podziałów, a skoro stanowimy jedną szkołę, to powinniśmy wspólnie działać dla jej dobra. Nowi uczniowie nie znają boiska z płotem i obecny stan rzeczy jest dla nich zupełnie naturalny.