Godziny dostępności (konsultacji) nauczycieli dla rodziców i uczniów

Godziny dostępności odbywają się według podanego niżej harmonogramu.

W tygodniu, w którym wypadają zebrania z rodzicami, czy konsultacje, nauczyciele są dostępni  dla rodziców i uczniów w ich czasie.

godziny_dostępności_nowe