Spis podręczników

Podręczniki

Przypominamy, że uczniowie szkoły podstawowej (oprócz klasy 0),  otrzymują podręczniki z biblioteki szkolnej (poza religią i j. niemieckim w klasach IV-VI).

Zeszyty dla klas VII

W imieniu nauczycieli uczących w klasach VII zwracamy się z prośbą (o ile to możliwe) o zakupienie do podanych niżej przedmiotów zeszytów w formacie A4. Duży format ułatwia wklejanie kart pracy, kartkówek i sprawdzianów oraz prowadzenie notatek w sposób graficzny.

Zeszyty w formacie A4 w kratkę:

  • matematyka: kl.VIIc
  • j. niemiecki – wszystkie klasy VII,
  • historia: wszystkie klasy VII,
  • geografia- wszystkie klasy VII,
  • biologia – wszystkie klasy VII,
  • chemia – wszystkie klasy VII

Zeszyt w szerokie linie:

  • j.polski – 96 kartek – dla klas wszystkich klas siódmych oraz II i III gimnazjum

Dokładny spis podręczników znajduje się na tej stronie