Szkolna Liga Koszykówki

Regulamin Szkolnej Ligi Koszykówki – SLK

Zespół Szkół w Luboniu

 1. Cele ligi:
 • popularyzacja piłki koszykowej w Zespole Szkół;
 • popularyzacja piłki koszykowej jako formy spędzania wolnego czasu;
 • stosowanie się do zasad fair play w grach zespołowych.
 1. Organizacja i warunki uczestnictwa:

a) Organizacja:

 • organizatorem ligi jest Zespół Szkół w Luboniu oraz nauczyciele wychowania fizycznego oraz informatyki;
 • organizator ligi zajmuje się tworzeniem harmonogramu spotkań, dostarczaniem statystyk do osoby odpowiadającej za prowadzenie strony internetowej ligi SLK.

b) Warunki uczestnictwa:

 • w lidze mogą wystąpić tylko uczniowie chodzący do klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz 3 gimnazjum;
 • zespoły mogą być stworzone tylko z uczniów chodzących do tej samej klasy np. 3c Gim;
 • zespoły mogą być mieszane (chłopcy i dziewczyny);
 • liga ma charakter mieszany (dla chłopców i dziewczyn);
 • każda drużyna może mieć w swoim zespole maksymalnie 10 osób, na liście musi być oznaczony kapitan (literką C);
 • listę osób grających dostarczamy do 05.10.2018 r. do kantorka nauczycieli wychowania fizycznego;
 • każda drużyna musi mieć nazwę własną (np. Szybcy i wściekli).
 1. Zasady przeprowadzania ligi.
 • Liga będzie składała się z 10 zespołów mieszanych.
 • Mecze będą odbywały się system każdy z każdym.
 • Mecze będą trwały 2 x 8 minut lub 4×6 minut (w zależności od ilości zgłoszonych drużyn).
 • Mecze będą rozgrywane 5 x 5 osób.
 • Pomiędzy częściami meczu 2 minuty przerwy.
 • Wszystkie statystyki będą prowadzone elektroniczne oraz w formie papierowej.
 • Przepisy i zasady gry zgodnie z przepisami PLK
 • Mecze będą rozgrywane co 2 tygodnie w piątki o godz.15.20-17.00. oraz środy 16.00-17.00.
 • 4 najlepsze zespoły będą rozgrywały mecze finałowe, które odbędą się w maju 2019 r.