Dzieci zakwalifikowane do oddziału przedszkolnego (zerówki)

Informujemy, że wszystkie dzieci zgłoszone do oddziału przedszkolnego ( zerówki) zostały do niego zakwalifikowane.

Lista z dziećmi zakwalifikowanymi do oddziału przedszkolnego znajduje się przy wejściu do szkoły ( nie można jej umieścić na stronie szkoły z uwagi na RODO). Prosimy rodziców o potwierdzenie woli przyjęcia (dokument do pobrania pod tekstem) i przesłanie go do 12.04. mailem na adres  zswluboniu@gmail.com lub dostarczenie wydruku do sekretariatu w godzinach 13.30-15.00 ( wcześniejsze wejście na teren szkoły nie będzie możliwe z uwagi na trwający  egzamin gimnazjalny).

potwierdzenie woli do zerówki