Dziękujemy uczniom edukacji wczesnoszkolnej :)

Dziękujemy uczniom edukacji wczesnoszkolnej 🙂
Otrzymaliśmy podziękowania od Jurka Owsiaka za udział w Europejskim dniu przywracania czynności serca. Przy okazji wspominamy bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą ilość osób.
Dziękujemy uczniom edukacji wczesnoszkolnej 🙂