Dni wolne od zajęć

Początek wydarzenia: 29 kwietnia 2019

Koniec wydarzenia: 2 maja 2019

29-30 kwietnia, 2 maja 2019 (odpracowany w dniu 13 kwietnia 2019 – zajęcia ostatniej szansy dla ośmioklasistów)