Rada pedagogiczna

Data: 12 listopada 2019

Dostosowania do egzaminu ośmioklasisty, zaopiniowanie planu finansowego, szkolenie z zakresu ewaluacji pracy nauczyciela