Rada pedagogiczna

Data: 28 sierpnia 2020

Rada pedagogiczna przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/21, klasyfikacja uczniów mających poprawki