Kilka słów Mikołajkowej relacji na temat pewnej wizytacji – lekcja w klasie Vc

Kilka słów Mikołajkowej relacji na temat pewnej wizytacji – lekcja w klasie Vc

 

Uczniowie klasy V c pracowali z lekturą „Mikołajek”. Opowiadanie pod tytułem „Wizytacja” stało się dla nich inspiracją do rozmów o różnych zachowaniach, zarówno dzieci jak i dorosłych.

Szczególnie skupili się na pojęciu autorytetu. Sprawdzali swoją zdolność do zapamiętywania wydarzeń i ustalania ich chronologii. Poznali pojęcie mowy zależnej i niezależnej” oraz zasady jej przekształcania .Pracowali w parach i grupach. Na zajęciach wystąpiło kilka momentów wymagających ruchu, np. poszukiwanie wskazówek, rzeźby przy odpowiedziach na pytania sprawdzające stopień opanowania i zrozumienia tekstu, paski zadaniowe umieszczone na korytarzu. Ponieważ wybór opowiadań z tej książki umieszczono w spisie lektur obowiązkowych na egzaminie ósmoklasisty, uczniowie mogli to odnotować jako materiał zrealizowany.

Za prawidłowe odpowiedzi zbierali karteczki będące podstawą do uzyskania plusów. Na początku lekcji wszyscy otrzymali okolicznościowe identyfikatory, na których umieszczono imiona bohaterów. Gdy zajęcia dobiegły końca, umieścili te wizytówki na planszach wskazujących na stopień zadowolenia i zrozumienia.