Kolejny sukces koła teatralnego!

„Chichot Pegaza” nas uskrzydlił!
23 marca w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu po raz dziesiąty odbył się Przegląd Małych Form Teatralnych „Chichot Pegaza”. Grupa COKOLWiEK wystawiła dwa spektakle – „Ulicę Barańczaka” – sztukę opartą na zabawnych tekstach poznańskiego poety oraz „Lampę Balladyna” – humorystyczną trawestację dramatu Słowackiego.  To drugie przedstawienie doceniło jury, przyznając nam trzecie miejsce.  Spośród wszystkich aktorów biorących udział w przeglądzie, wyróżniono tylko jedną kreację teatralną  – nagroda powędrowała w ręce Łukasza Filipowicza, który zagrał brawurowo rolę Reżysera.