Mapa ścienna, a atlas…w 2e

Choć klasy drugie twierdzą, że mapa Europy jest trudna to i tak bez niej nie mogą żyć. Najciekawsze dyskusje geograficzne w klasie 2e toczą się przy ściennej mapie, bo przecież w atlasie nic nie widać!