Podziękowanie

Chcielibyśmy poinformować wszystkich uczniów i rodziców, którzy brali udział w akcji „Kartka zamiast kwiatka”, że  do puszek trafiło 1995,30 zł. W imieniu podopiecznych Fundacji Gajusz dziękujemy wszystkim, którzy wrzucając datek do puszki obdarowali nauczycieli kartkami z miłymi słowami!