Potwierdzenie woli zapisania dziecka do klasy I w szkole obwodowej, do której zostało zakwalifikowane w rekrutacji na rok 2020/2021

Potwierdzenie woli zapisania dziecka do klasy I w szkole obwodowej, do której zostało zakwalifikowane w rekrutacji na rok 2020/2021

Szanowni Rodzice

Jeżeli Wasze dziecko zostało zakwalifikowane do klasy I w szkole obwodowej, to mając na uwadze wyjątkową sytuację związaną z epidemią, nie musicie Państwo potwierdzać woli przyjęcia dziecka do klasy I w Waszej szkole obwodowej. Dziecko zostanie przyjęte z urzędu.