Program „Szkoła Tolerancji”

Dzień Patrioty i Patriotki XXIw – program „Szkoła Tolerancji”
Nasza szkoła przystąpiła do programu „Szkoła Tolerancji” przygotowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W jego ramach organizowaliśmy Dzień Patrioty i Patriotki XXI w. podejmując takie działania jak:
– pokaz grupy rekonstrukcyjnej Semper Fidelis w ramach szkolnych obchodów Święta Niepodległości wraz z wykładem dotyczącym powstania wielkopolskiego wygłoszony przez doktora Marka Rezlera ( Justyna Wójcik, Sergiusz Myszograj),
– akcję na FB „Obudźmy polskich bohaterów” (Anita Plumińska-Mieloch)
– powiatowy festiwal polskiej piosenki, w którym zaśpiewało aż 40 uczestników ( Karolina Wilczyńska-Kąkol, Alicja Szal, Izabela Cykowiak)
– wystawę dotyczącą powstania wielkopolskiego przy współpracy grup rekonstrukcyjnych GRCM Semper Fidelis, EKA -Poznań oraz WGMH Wiarus ( Sergiusz Myszograj)
– wystawę przygotowaną przez IPN „Wołyń”, z kartami pracy dla klas na temat tolerancji i umiejętności współistnienia narodów o różnych religiach i tradycji między narodami ( Agata Matyjasek, Dorota Krawczyk),
-podjęcie współpracy z fundacją Razem Łatwiej ( Maria Gabler)
Koordynatorem akcji była wicedyrektor Anita Plumińska-Mieloch, która zgodnie z wymogami projektu zamieściła opis naszych działań : https://padlet.com/maja_dobiasz/aw2u7hptnuef
Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nasze działania!