Projekt o „Bezpieczeństwie dzieci w sieci”

W ramach naszego projektu grupowego o „Bezpieczeństwie dzieci w sieci” uczestniczyliśmy dziś w lekcji online Polskiego Centrum Programu Safer Internet (PCPSI) w ramach programu Komisji Europejskiej „Digital Europe”, stworzonym przez państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Projekt DBI (Dzień Bezpiecznego Internetu) ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci do zasobów internetowych. Zerówkowicze połączyli się dziś z naszym koordynatorem – p. Agatą Kuszner na lekcję higieny cyfrowej, podczas której w formie śpiewu, tańca, zadań online i kart pracy uczyli się pozytywnych praktyk w obchodzeniu się z telefonami, tabletami i komputerami.