PRZEGLĄD PIOSENEK I WIERSZYKÓW O BABCI I DZIADKU

PRZEGLĄD PIOSENEK I WIERSZYKÓW O BABCI I DZIADKU

Przez cały tydzień klasy I-III obchodzili Dzień Babci i Dziadka. Przygotowane piosenki i wierszyki uczniowie mogli zaprezentować również między sobą w świetlicy. Dzieci równie chętnie słuchały jak i występowały.