Przygotowania do konkursów organizowanych przez Kuratorium Oświaty

Informujemy, że regulaminy konkursów wojewódzkich znajdują się na stronie
http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/konkursy_olimpiady_turnieje/
Przygotowania dla uczniów biorących udział w szkolnych etapach konkursów już się zaczęły. Nauczyciele zapraszają młodzież gotową do ciężkiej pracy do uczestnictwa w zajęciach.