„Rozprawa młodych nad Czerwcem 56”

„Rozprawa młodych nad Czerwcem 56”
Dziś uczniowie naszej szkoły (w części członkowie grupy rekonstrukcyjnej Semper Fidelis) uczestniczyli w konferencji „Rozprawa młodych nad Czerwcem 56”. Przygotowali dramę pt. „Przypadek”, która z uwagi na stroje z epoki, muzykę i zaangażowanie aktorów spotkała się z ogromnym aplauzem publiczności. Gratulujemy!