Spotkanie dla rodziców dzieci przyjętych do klasy i oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2022/23

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dla rodziców dzieci przyjętych

do klasy I i oddziału przedszkolnego.

Odbędzie się w dniu  7 czerwca 2022 roku o godzinie 18.00 

dla rodziców oddziału przedszkolnego,  klas 1a,1b ,

dla rodziców klas 1c i 1d o godzinie  18.30