SZKOLNE KOŁO  PRZYJACIÓŁ CZWORONOGÓW

W niedzielne przedpołudnie 15 października członkowie SZKOLNEGO KOŁA  PRZYJACIÓŁ CZWORONOGÓW SP3 odwiedzili przytulisko dla zwierząt w Łęczycy, aby pójść z przebywającymi tam pieskami na spacer.  Nie zabrakło też upominków dla czworonogów.  Była to pierwsza, ale nie ostatnia w tym roku szkolnym nasza wizyta w przytulisku. Wstawiło się prawie 30 osób, którym nie jest obojętny los bezdomnych istot. W ten sposób  dzieciaki wraz z rodzicami i starszym lub młodszym  rodzeństwem umilają i ułatwiają  oczekiwanie pieskom oczekiwanie na wymarzony dom . Spacery z psami to kontynuacja rozpoczętej w ubiegłym roku szkolnym działalności wspierającej wolontariuszy ze schroniska.  Będziemy  też organizować zbiórki, aukcje charytatywne, szukać domów dla podopiecznych fundacji  oraz wspierać różnymi akcjami działalność wolontariuszy z Fundacji Zwierzęce Marzenia, którzy opiekują się zwierzętami z przytuliska.

Dziękujemy Rodzicom, którzy  razem ze swoimi dziećmi spędzają niedzielę  pomagając, a w ten sposób uczą ich empatii i wrażliwości na potrzeby żywych istot.

Warto pomagać!