Uwaga uczniowie klas III gimnazjalnych!

Uwaga uczniowie klas III gimnazjalnych!

W dniu egzaminu prosimy o przybycie do szkoły na godzinę 8.15. Z uwagi na brak możliwości obsadzenia dyżurów nauczycieli na korytarzu, prosimy, o ile to możliwe, o nieprzybywanie do szkoły o wcześniejszej godzinie. Prosimy o zapoznanie się z listami, na których jest informacja o przydziałach uczniów do sal.

Przypominamy także o konieczności pozostawienia w szafce telefonu komórkowego, zaopatrzenie się w wodę i śniadanie. Automaty w czasie egzaminu będą wyłączone z uwagi na hałas, który powstaje w czasie wydawania produktów.