Wydawanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty – wcześniejsze godziny

Wydawanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty – wcześniejsze godziny
W dniu 31.07.2020 zapraszamy uczniów klas ósmych po odbiór zaświadczeń z wynikami egzaminu ósmoklasisty. Zaświadczenia wydawane będą przy wejściu A do szkoły (od ulicy Armii Poznań 27) wg następującego porządku:
– godz.10.30 – klasa VIIIc
– godz.11.15 – klasa VIIIb
– godz.12.00 – klasa VIIIa
Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego, czyli 2 metrowe odstępy między uczniami i założenie maseczek.
Pozdrawiam serdecznie
A.Mieloch