Zabawnie było…..

Zabawnie było…..

W szkolnym konkursie na najzabawniejsze wydarzenie klasowe w roku szkolnym 2017/2018

nagrody zdobyły:

  1. w kategorii klas 7-3 gim:

I miejsce – 3b gim

II miejsce – 7c

III miejsce – 3c gim

  1. w kategorii klas 4-6:

I miejsce – 5a