zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                 Dyrektor Zespołu Szkół w Luboniu

 

zaprasza
do złożenia oferty na: wymianę instalacji elektrycznej i lamp oświetleniowych w sali gimnastycznej

 

Termin realizacji zamówienia: 30.03.2020

 

Przedmiot zamówienia:

 

Wymiana instalacji elektrycznej zasilającej oświetlenie sali gimnastycznej o pow. 400 m2

Wymiana lamp oświetleniowych   – sztuk 12 typ LUG 300092 0052 CRUISER 2 LB LED ED 158 W lub o podobnych parametrach, zapewniających oświetlenie minimum 300 LUX

 

Oferty należy składać w  Zespole Szkół ul. Armii Poznań 27 , 62-030 Luboń lub przesłać na adres email: zswluboniu@gmail.com lub faksem na nr 061 8102838 w terminie do dnia   2.02.2020  do godz. 13.00

 

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udziela sekretariat szkoły.

Tel/fax: 618102838