Zapytanie ofertowe – remont kotłowni gazowej

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Kryptologów Poznańskich

zaprasza
do złożenia oferty na:

 

– remont kotłowni gazowej Zespołu Szkół im. Kryptologów Poznańskich w Luboniu

 

 

Termin realizacji zamówienia: 15.09.2023

 

Przedmiot zamówienia:

 

naprawa palnika gazowego

naprawa instalacji cwu

przegląd serwisowy połączony z wymianą części eksploatacyjnych wykonany przez producenta GRUNDFOSS

naprawa regulatora  obiegów grzewczych oraz przeniesienie czujnika temp. zewnętrznej na stronę północną

wstawienie stacji demineralizacji wody kotłowej

wymiana elektrozaworu odcinającego w aktywnym systemie bezpieczeństwa instalacji gazowej GAZEX

wymiana automatyki kotłów i obiegów grzewczych

 

Oferty należy składać w  Zespole Szkół ul. Dąbrowskiego 2a , 62-030 Luboń lub przesłać na adres email: zswluboniu@gmail.com terminie do dnia 10.07.2026  do godz. 10.00

 

Szczegółowe informacje –  pod numerem telefonu 516190783.