Rada Rodziców

Rada Rodziców

Przewodnicząca: Ewelina A. Klupczyńska Viceprzewodniczycy: Michał Piniarski Skarbnik: Jakub Błażejczyk Sekretarz: Paweł Cieślewicz

W skład Rady Rodziców wchodzą:

Przewodnicząca:

Ewelina Klupczyńska

Z-ca przewodniczącej:

Michał Piniarski

Skarbnik:

Sekretarz

Jakub Błażejczyk

Paweł Cieślewicz

Składki na Radę Rodziców prosimy wpłacać na konto bankowe lub wpłacać u skarbników klasowych:

  • wysokość składki wynosi w Zerówce i Szkole Podstawowej  100 PLN na pierwsze dziecko, pozostałe dzieci z jednej rodziny płacą po 25 PLN 

Tytułem: Składka na Radę Rodziców (imię i nazwisko ucznia, klasa)

Konto bankowe Rady Rodziców: 84 1090 2590 0000 0001 2966 9540