Rada Rodziców

Rada Rodziców

W skład Rady Rodziców wchodzą:

Przewodnicząca:

Ewelina Klupczyńska

Z-ca przewodniczącej:

Diana Wolińska

Skarbnik:

Sekretarz:

Alina Reformat

Joanna Szejn

Składki na Radę Rodziców prosimy wpłacać na konto bankowe lub wpłacać u skarbników klasowych:

  • wysokość składki wynosi w Zerówce i Szkole Podstawowej wynosi 50 PLN na pierwsze dziecko, pozostałe dzieci z jednej rodziny płacą po 25 PLN;

  • wysokość składki na osobę w Liceum Ogólnokształcącym wynosi 100 PLN.

Tytułem: Składka na Radę Rodziców (imię i nazwisko ucznia, klasa)

Konto bankowe Rady Rodziców: 84 1090 2590 0000 0001 2966 9540