O szkole

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego kształci uczniów w 17 oddziałach. Gimnazjaliści mogą wybierać klasy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami – od dwujęzycznych, poprzez matematyczno-informatyczne, aż do klas z programami autorskimi z wychowania fizycznego. Szkoła pracuje zgodnie z wizją – „Uczymy każdego w zgodzie z jego potrzebami i możliwościami. Rozwijamy talenty!”

Wydawałoby się, że niepozorny gmach przy ulicy Armii Poznań mieści jedno z wielu zwyczajnych gimnazjów, w których nauka wygląda całkiem stereotypowo. Nic bardziej mylnego! Z dumą zauważam, z jakim zaciekawieniem i podziwem moi koledzy reagują na moje wspomnienia z nauki z Gimnazjum nr 1. Niewiele szkół może poszczycić się tak aktywną kadrą, która stale doskonaląc organizację szkoły i poszerzając własne kompetencje, pobudza uczniów do nauki, która ma być narzędziem dla realizacji swych pasji, nie zaś tylko przykrym obowiązkiem. Sam miałem okazję spędzić wiele godzin na indywidualnych zajęciach z nauczycielami przed konkursami, co było ogromnie ważne dla ugruntowania wiedzy. Jeśli ktokolwiek spyta, czy polecam wybór lubońskiej szkoły, z całą stanowczością, odpowiem, że lepiej wybrać się nie da!

Cezary Linowski, absolwent naszej Szkoły