Informacje – nauczanie na odległość

Konsultacje dla uczniów i rodziców  – nauczanie zdalne klasy IV-VIII

Nazwisko i imię Dyżur online – hasło: nazwisko nauczyciela (w przypadku nazwisk dwuczłonowych hasłem są oba nazwiska pisane bez myślnika)
Bednarska-Tvrdoń Ilona on-line, wtorek 7.15 – 8.00
Bójko Violetta online, czwartek 7:15-8:00
Cykowiak Izabela online, poniedziałek 15.10 -15.55
Dymek Ludmiła on-line, poniedziałek 15.15-16.oo
Gabryelska Aldona online, czwartek 7.10 – 7.55
Gośliński Albert online, poniedziałki 7.15-8.00
Hajder Oskar online, środa 7:15 – 8:00
Helwich Michał online, wtorek 7.15-8.00
Iglewska-Nowik Ewelina online, wtorek 16.00-16.45
Jabłońska Magdalena online, czwartek 15.10-15.55
Kiercul Grażyna online piątek   7.10 – 7.55
Kołcz Aleksandra on-line, poniedziałek 13.30 – 14.15
Konic-Kosmala Katarzyna online, wtorek 15.10-15.55
Konieczny Krzysztof online środa 7.15-8.00
Kowalczyk Anna online, środa 7.15 – 8.00
Kowalczyk-Kinas Marzena online, poniedziałek 16.00 – 16.45
Król Hanna online, czwartek 7.15 – 8.00
Kulczak Edyta online, poniedziałek 15.00
Łobejko Magdalena online poniedziałek 15:30 -16:15
Łuczak Norbert online, czwartek 16.45-17.30
Marcinkowska Hanna online,czwartek 15 10 – 15 55
Marcyniuk Paweł online, środa 15:10-15:55
Matczak Monika online, środa 7.15-8.00
Matyjasek Agata online, poniedziałek 16:00-16:45
Mazurek Katarzyna online, środa 7:15-8:00
Michalewicz Adrianna online, środa 15.00 -15:45
Michałowicz Dorota online wtorek 15.10-15.55
Nawrocka Joanna online, środy 16.00- 16:45
Pawlak Monika online:  czwartek 15.15-16.00

po ustaleniu telefonicznym 667609786,

 

 

 

Plumińska-Mieloch Anita

Online , środa 7.10- 7.55
Ruszkowska Hanna online, poniedziałek 7.15 – 8.00
Rymaniak Anna online, środa 7:00-7:45
Sawościanik Marta online, wtorek 7.15 -8.00
Sokólska Joanna online, wtorek 15:30 – 16:15
Sowińska Kamilla online: wtorek 15.00-15.45 po ustaleniu telefonicznym 536045124
Stempska Zuzanna online, wtorek 7:15-8:00
Stęplowska Izabela online, poniedziałek 16.45-17.30
Szajek Małgorzata online: pedagog po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym tel. 663504894
Szal Alicja online, poniedziałek 15.10 – 15.55
Świdziński Piotr online: wtorek 13:30 – 14:15
Tomaszczyk Adam online, czwartek 7:15-8:00
Walkowiak Przemysław online, poniedziałek 15.00 – 15.45
Wichłacz Małgorzata online , środa 15.00-15.45
Wierzbicki Krzysztof on-line, czwartek 7:00-7:45
Wilczyńska-Kąkol Karolina online poniedziałek 16.00-16.45
Wójcik Justyna online, poniedziałek, 7.15 – 8.00
Zdrojowa Kinga online, czwartek 7.15 – 8.00

 

Regulamin lekcji on-line
1.Uczeń uczestniczy w lekcjach on-line obowiązkowo, chyba, że rodzic usprawiedliwi nieobecność poprzez Librusa. Na lekcje loguje się punktualnie.
2.Nauczyciel sprawdza obecność na lekcji w wybranym przez siebie momencie. Uczeń, który nie potwierdzi obecności ma wpisany jej brak.
3.W razie uszkodzonego mikrofonu/kamerki rodzic musi poinformować o tym fakcie wychowawcę.
4.Lekcje odbywają się zgodnie z planem wpisanym do dziennika elektronicznego. Mogą odbywać się on-line lub bazować na samodzielnej pracy uczniów . Ustala to nauczyciel zgodnie ze specyfiką przedmiotu i potrzebami uczniów. O samodzielnej pracy informuje uczniów na lekcji wcześniejszej.
5.Uczeń loguje się na Google Meet  na lekcję korzystając z przydzielonego mu adresu mailowego  kodem:
Przedmiot plus klasa np. historia6d, jpolski5a
Instrukcja logowania znajduje się w zakładce uczę się w domu na stronie szkoły.
6.Lekcji nie wolno nagrywać.
7.Uczeń musi mieć włączoną kamerkę, chyba, że rodzic potwierdzi jej brak lub awarię u wychowawcy.
8.Uczniowie  i rodzice mają zapewnioną możliwość konsultacji z nauczycielem zgodnie z terminami wyznaczonymi przez nauczycieli. Terminarz znajduje się na stronie szkoły.

 

Kryteria oceniania w czasie pracy na odległość