Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca – Anna Grabowska

Zastępca przewodniczącej – Klaudia Teska

Członek prezydium – Jerzy Androsiuk