Nadanie imienia szkole!

Nadanie imienia szkole!
Bardzo dziękujemy za obecność: Burmistrz Miasta Luboń Małgorzacie Machalskiej, Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty Robertowi Gawłowi, przewodniczącej Rady Miejskiej Teresie Zygmanowskiej , Dziekanowi Wydziału Matematyki i Informatyki prof. Krzysztofowi Dyczkowskiemu, komendantowi Staży Miejskiej Łukaszowi Kołczowi, dyrektorom lubońskich szkół, uczniom i rodzicom.
W czasie uroczystości szkoła otrzymała imię Kryptologów Poznańskich i sztandar. Program artystyczny nawiązywał do losów patronów na tle lat trzydziestych i czterdziestych XX wieku. Wystąpili zarówno uczniowie, jak i nauczyciele Zespołu Szkół im. Kryptologów Poznańskich, a uroczystość przygotował zespół nauczycieli.