18.05.( sobota) odpracowujemy 2.05.

18.05. odpracowujemy 2.05. Odbywają się wówczas lekcje według planu czwartkowego, jednak z uwagi na sobotę, są one skrócone. Proszę zwrócić uwagę, aby uczniowie przyszli na dobrą godzinę, jeśli  zaczynają zajęcia później niż o godzinie 8.00.
Godziny pracy na sobotę, 18.05.
Lekcja 1 – 08:00 – 08:30
Przerwa 5 min
Lekcja 2 – 08:35 – 09:05
Przerwa 5 min
Lekcja 3 – 09:10 – 9:40
Przerwa 5 min
Lekcja 4 – 9:45 – 10:15
Przerwa 10 min
Lekcja 5 – 10:25 – 10:55
Przerwa 10 min
Lekcja 6 – 11:05 – 11:35
Przerwa 5 min
Lekcja 7 – 11:40 – 12:10
Przerwa 5 min
Lekcja 8 – 12:15 – 12:45
Przerwa 5 min
Lekcja 9 – 12:50 – 13:20
Przerwa 5 min
Lekcja 10 – 13:25 – 13:55
Przerwa 5 min