22 kwietnia – szkolne obchody Dnia Ziemi

Tegoroczne obchody Dnia Ziemi były świętem całej szkoły. Zaplanowane działania aktywizowały dzieci z wszystkich poziomów edukacyjnych.

Klasy 0-2 brały udział w konkursie plastycznym pt. „Ziemia choruje”, czyli dzieci miały przedstawić problemy nękające planetę we współczesnym świecie np. zanieczyszczenie wód, zaśmiecenie lasów, wysychanie rzek, wylesianie terenów.

Klasy 3-4 brały udział w konkursie plastycznym pt. „Ratujemy Ziemię”, czyli uczniowie przygotowywali plakaty z hasłem zachęcającym do racjonalnego korzystania ze środowiska.

Klasy 5-7 brały udział w konkursie fotograficznym pt. „Stan Ziemi w obiektywie – obserwujemy lokalnie”, czyli uczniowie

dokumentowali zagrożenia i szanse dla Ziemi w najbliższym otoczeniu.

Klasy 8-LO brały udział w quizie online pt. „Realny stan Ziemi – działamy globalnie”, czyli uczniowie rozwiązywali quiz podczas dużej przerwy na telefonach. Poza tym na holu była wyświetlana prezentacja poświęcona ochronie zasobów Ziemi pięknie zilustrowana muzycznie dźwiękami Ziemi. Na korytarzach cieszyły oko wystawy prac uczniów. Rada Rodziców przygotowała piękne ulotki tematyczne dla uczniów w języku polskim i angielskim. Świętowaliśmy Dzień Ziemi na różne sposoby, oglądając, słuchając i wygrywając konkursy dla naszej planety. Wyniki konkursów zostaną ogłoszone w przyszłym tygodniu.

Dziękujemy uczniom i wychowawcom klas młodszych za udział oraz pracownikom obsługi za pomoc w organizacji szkolnego święta.