Konsultacje dla rodziców – 12.12.2017

Konsultacje dla rodziców– 12.12.2017

– podanie ocen proponowanych na I semestr przez wychowawców w klasach

– spotkania indywidulane z nauczycielami

Konsultacje/zebrania

( zgodnie z informacją podaną przez wychowawców klas uczniom)

dla rodziców klas 0-III

Godz. 17.15

Klasa 1a-s.35

Kl.1c-s. 30

Kl. 2b-36

Kl.3a- 38

Kl.3c- 37

 

Godz.18.30

Kl.0- s.30

Kl. 1b- s.35

Kl. 2a-s.36

Kl.3b-38

Kl.3d-37

Zebrania  kl. IV-V godz.18.00-18.10  

4a- s.42

4b-s.45

4c- s. informatyczna

4d – s.41

5a – s.46

5b- s.44

Zebrania kl.VI godz.17.50-18.00  

6a- 46

6b- 44

Zebrania klas gimnazjalnych  i  kl. VIIb, VIId 18.00 -18.10

2a- s.49

2b- s.17

2c- s.5

2d- s.26

2e-s.25

2f-3f- 18a

2g-s. 21

3a- s.12

3b- s.23

3c-s.15

3d-s.24

3e-s.48

Kl.VIIb- 20

Kl.VIId- s.13

 

Zebrania klasy VIIa i VIIc, VIIe – 17.50-18.00

Kl. VIIa – s.12

Kl.VIIc-17

Kl. VIIe – s.21

Nauczyciele  dyżurują od 18.15  do 20.00

Leciej Grażyna  – L4

Marcinkowska Hanna – gabinet wicedyrektora

Plumińska-Mieloch Anita – gabinet wicedyrektora

Ks. Bednarski Piotr – s. 18

Borowicz Katarzyna-  s.46

Cykowiak Izabela – s.17

Czajka – Łapaj Jolanta- wyjazd, konsultacje w czasie dyżuru

Dura Renata- świetlica budynek  B

Durczewski Maciej – stołówka

Frąckowiak Romana – stołówka

Gabryelska Aldona – s.25

Gołaszewski Mariusz – mała świetlica w budynku B ( dawny pokój nauczycielski)

Gryczyńska Mariola – biblioteka

Haglauer-Dydowicz Joanna – biblioteka A

Iglewska -Nowik Ewelina – biblioteka B

Jabłońska Magdalena – siłownia

Kiercul Grażyna – wyjazd, konsultacje w czasie dyżuru

Kołcz Aleksandra – biblioteka A

Konic Katarzyna- s.45

Konieczny Krzysztof – s.44

Kowalczyk Anna – s.5

Kowalczyk -Kinas Marzena-  s.44

Krawczyk Dorota – s.8

Matczak Monika – L4

Matyjasek Agata – s.21

Mazurek Katarzyna – wyjazd, konsultacje w czasie dyżuru

Młynarska- Gulczyńska Anna – gabinet pedagoga , budynek B

Nawrocka Joanna – sala informatyczna budynek B

Łobejko Magdalena – s. 23

Łuczak Norbert – kantorek nauczycieli wf ( piwnica)

Olejniczak Monika – stołówka

Ostry Izabela – s.46

Pawlak Monika- gabinet psychologa 18b budynek A

Ruszkowska Hanna – s.41

Rymaniak Anna – s.26

Rzepecka Karina – kantorek nauczycieli wf

Sacha Małgorzata – dawny sekretariat SP

Sawościanik Marta – 12

Sienkiewicz Marta – s. 41

Sommerfeld Aleksandra – gabinet psychologa budynek B

Stróżyk-Torba Rita- świetlica budynek B

Stęplowska Izabela – s.4

Stępniewski Rafał – s.20

Szajek Małgorzata – L4

Szal Alicja – s.12

Szymkowiak Milena – świetlica

Świdziński Piotr – s.7

Tomaszczyk Adam-s.49

Tucholski Krzysztof – s,24

Twardowski Krzysztof – s.18

Walkowiak Przemysław – s.13

Wasielewski Jacek – siłownia

Wiatr Alina – świetlica budynek A

Wichłacz Małgorzata – s.42

Widok Alicja – L4

Wilczyńska–Kąkol Karolina – wyjazd, konsultacje w czasie dyżuru

Winiecki Marcin – kantorek nauczycieli wf

Wiśniewski Mariusz – mała świetlica ( dawny pokój nauczycielski budynek B)

Wójcik Justyna – s.21

Zdrojowa Kinga – s.15

W czasie konsultacji będzie czyny sekretariat