„ANIOŁY STRZEGĄ SZKOŁY” Edycja XII

„ANIOŁY STRZEGĄ SZKOŁY”
Edycja XII

 

Zapraszamy uczniów naszej szkoły klas I-VIII

do wzięcia udziału w powiatowym konkursie pt.

 

 „ANIOŁY STRZEGĄ SZKOŁY”

Edycja XII

 

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU

„ANIOŁY STRZEGĄ SZKOŁY”

 

pod patronatem

Burmistrza Miasta Luboń

dla uczniów szkół podstawowych

w roku szkolnym 2018/2019

 

 • 1

Założenia ogólne i cele konkursu

 

 1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z powiatu poznańskiego.
 2. Cele konkursu:
 • rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form wyrazu artystycznego
 • uwrażliwianie wobec otaczającego piękna
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami i materiałami plastycznymi
 • rozwijanie wyobraźni

 

 • 2

 

 1. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę.
 2. Prace plastyczne należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół w Luboniu
 3. Każda praca powinna zawierać metryczkę na której należy podać imię i nazwisko autora, klasę, nazwę i adres placówki, telefon kontaktowy, imię i nazwisko opiekuna.
 4. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem i uznaniem niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikację pracy i danych osobowych nastronie internetowej organizatora.
 5. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej w formie przestrzennej.
 6. Tematyka prac powinna być związana z tytułem konkursu, głównym motywem przewodnim jest postać anioła.

 

 • 3

Terminarz

 

 1. Prace należy nadesłać, przekazać do sekretariatu Zespołu Szkół w Luboniu przy ul. Armii Poznań 27 w terminie do 17 grudnia 2018 r.
 2. Prace przekazane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 3. Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół dokona wyboru najlepszych prac w trzech kategoriach: klasy I-III , IV-VI i VII-VIII, w każdej kategorii zostaną wyróżnione 1,2,3 miejsce
 4. Komisja konkursowa dokonując wyboru prac będzie brała między innymi pod uwagę, włożony wkład pracy, estetykę, jakość wykonania, oryginalność i wyjątkowość
 5. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 19 grudnia 2018, zostaną one opublikowane na stronie internetowej szkoły, zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie na adres szkoły.
 6. Po ogłoszeniu wyników nastąpi uroczyste rozdanie nagród podczas uroczystości w dniu 21 grudnia 2018 r. o godz. 10.30 w Zespole Szkół w Luboniu
 7. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe i dyplomy dla zwycięzców oraz osób wyróżnionych.

 

 

 

Adres Organizatora:

Zespół Szkół w Luboniu

Ul. Armii Poznań 27

Tel. 61 8102838

e-mail szkoły: zswluboniu@gmail.com

strona szkoły: sp3lubon.pl