„Bezpieczny spacer po mieście” – podziękowania

Dziękujemy Straży Miejskiej i Policji z Lubonia  za piękną inicjatywę – „Bezpieczny spacer po mieście”
Straż Miejska w Luboniu? zorganizowała już drugą edycję akcji edukacyjnej „Bezpieczny spacer po mieście”?
✅W akcji uczestniczyło ponad 250 dzieci wraz z nauczycielami i wychowawcami z Zespołu Szkół w Luboniu z klas „0” i I – IV.
✅Celem inicjatywy jest zwiększenie świadomości oraz edukacja dzieci pod kątem bezpieczeństwa w rejonie szkoły, a zwłaszcza podczas przechodzenia przez niebezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie szkoły.
(Miasto Luboń)