Cała szkoła czyta dzieciom…

W ramach innowacji „Cała szkoła czyta dzieciom” starsi uczniowie czytają młodszym. Dzieci z zainteresowaniem słuchają bajek oraz opowiadań przygotowanych przez starszych kolegów, ćwicząc koncentrację uwagi, pamięć oraz zainteresowanie słowem pisanym. Starsi uczniowie również mają z tego wiele korzyści – ćwiczą dykcję, płynne czytanie oraz występowanie przed publicznością.