Dzień Ziemi i godzina wychowawcza w 7b

Dzień Ziemi i godzina wychowawcza w 7b

W ramach programu edukacji ekologicznej dla szkół, klasa 7b wzięła udział w spotkaniu online. Dotyczyło ono ochrony środowiska. Lekcję prowadziła pani Daria Mielcarzewicz, która jest jedną z założycielek Po-Dzielni. Główną ideą tego miejsca jest wydłużenie życia przedmiotów, ograniczenie konsumpcjonizmu oraz  promocja ochrony środowiska.