Godziny pracy sekretariatu i dyżur dyrektora dla rodziców w czasie wakacji

Informujemy, że w czasie wakacji sekretariat jest czynny od godziny 8.00 do godziny 13.00.

Dyrektor pełni dyżur w poniedziałki w godzinach 9.00-12.00