II miejsce Niny Wolińskiej w VI Wojewódzkim KonkursieTranslatorskim „RHYME YOUR LINES INTO A LIMERICK”!

Gratulujemy Ninie Wolińskiej z klasy VIIIB zajęcia II miejsca w VI Wojewódzkim Konkursie
Translatorskim „RHYME YOUR LINES INTO A LIMERICK”!