Informacja dla uczestników fianłu Wojewódzkiego Konkursu Historycznego – 4.03. godz.14.00

Procedura przeprowadzenia
stopnia wojewódzkiego
Wojewódzkiego Konkursu Historycznego 4.03.2021 godz.14.00
w reżimie sanitarnym wynikającym z pandemii Covid-19

 

  1. Uczestnicy stawiają się na miejscu 15-20 minut przed rozpoczęciem konkursu, dokonują rejestracji w holu szkoły, zostawiają ubrania w szatni. Opiekunowie nie towarzyszą uczniom na terenie szkoły.
  2. Wchodząc na teren szkoły uczestnicy mają obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji dłoni, pomiar temperatury dokonywany jest automatycznie przez rejestrator przy wejściu do szkoły.
  3. Uczestnik wkłada wyłączony telefon komórkowy do koperty, opisuje ją, zamyka i oddaje przy rejestracji do specjalnej skrzynki.
  4. Konkurs odbędzie się w salach lekcyjnych, stoliki zostaną ustawione z zachowaniem reżimu sanitarnego, tzn. w odległości 2 metrów od siebie.
  5. Uczestnik musi posiadać własny długopis.
  6. W budynku zostaną wyznaczone toalety, z których uczestnicy będą mogli korzystać pojedynczo. Do toalety zaprowadza uczestnika i odprowadza na miejsce pracownik szkoły. Przed powrotem na salę przeprowadzona zostanie dezynfekcja rąk uczestnika.
  7. Po napisaniu testu, uczestnicy niezwłocznie opuszczają teren szkoły.
  8. Po zakończeniu pisania testu prace zostaną poddane ozonowaniu, aby zapewnić bezpieczeństwo komisji sprawdzającej prace.