Informacja dla uczniów kandydujacych do klas VII dwujęzycznych

Uwaga!
Informujemy, że wszyscy uczniowie, którzy zaliczyli z wynikiem pozytywnym sprawdzian predyspozycji językowych zostali przyjęci do klas VII dwujęzycznych. Wyniki sprawdzianu zostały opublikowane na stronie szkoły.
 Listy klas zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły 8 lipca.