Informacja o przyjętych do oddziału przedszkolnego ( zerówki)

Lista przyjętych do oddziału przedszkolnego ( zerówki)

W związku z RODO nie publikujemy na stronie szkoły  listy dzieci przyjętych do zerówki. Zgodnie z przepisami wisi przy wejściu, na terenie szkoły. Fakt przyjęcia dziecka do szkoły można także sprawdzić w systemie elektronicznym naboru.